Kategorie
Bez kategorii

Wynagrodzenie Netto

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi „do ręki”, przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.